Жедел ақпарат

автомобиль жолдарындағы жағдай мен инциденттер туралы

Жүк автокөліктер үшін шектеулер

қолданыстағы шектеулер

ЖАЗ маусымындағы ШЕКТЕУЛЕР

Қозғалысты уақытша шектеудің жыл сайынғы қолданылу мерзімі:

1) 25'С жоғары ауа температурасы кезінде тиісті жылдың 1 маусымынан 31 тамызына дейін, сағат 10-00-ден 22-00-ге дейін, келесі облыстарда:
Алматы облысы;
Атырау облысы;
Жамбыл облысы;
Қарағанды облысы (Жезқазған аймағы);
Қызылорда облысы;
Түркістан облысы;
Маңғыстау облысы.

2) 25'С жоғары ауа температурасы кезінде тиісті жылдың 1 маусымынан 15 тамызына дейін, сағат 11-00-ден 21-00-ге дейін, келесі облыстарда:
Ақмола облысы;
Ақтөбе облысы;
Шығыс Қазақстан облысы;
Батыс Қазақстан облысы;
Қарағанды облысы (Қарағанды аймағы);
Қостанай облысы;
Павлодар облысы;
Солтүстік Қазақстан облысы.

ОСЬКЕ ЖҮКТЕМЕНІ ШЕКТЕУ

Автокөлік құралдарының рұқсат етілген осьтік жүктемесі (осьтер тобына) осьтік массалар сомасында төменде келтірілген мәндерден аспауы тиіс (тоннада):

1) жеке ось 10,0;

2) осьтер арасындағы қашықтық кезінде қосарланған осьтер үшін:
1 метрге дейін 12,0;
1 метрден 1,3 метрге дейін 14,0;
1,3 метрге дейін қоса алғанда 1,8 метрге дейін 16,0;
1,8 метрден 2 метрге дейін 18,0;
әрбір жетекші ось қос дөңгелектермен жабдықталған және әрбір оське түсетін жүктеме 9,5 тоннадан аспаған жағдайда жүктемені 1 тоннаға арттыруға жол беріледі;

3) осьтер арасындағы қашықтық кезінде салынған осьтер үшін:
1 метрге дейін 18,0;
1 метрден 1,3 метрге дейін 21,0;
1,3 метрге дейін қоса алғанда 1,8 метрге дейін 24,0;
1,8 метрден 2 метрге дейін 27,0;

4) үш осьтен астам осьтер немесе тәуелсіз осьтер тобы осьтер арасындағы қашықтық кезінде әрбір оське жүктеме:
1 метрге дейін 6,0;
1 метрден 1,3 метрге дейін 7,0;
1,3 метрден 1,8 метрге дейін 8,0;
1,8 метрден 2 метрге дейін 9,0.

Көлік құралдарының иелері үшін артық жүк артқаны үшін алым
Жүк көлік құралдарының иелеріне салмақтық параметрлерден асатын машинамен жол бойымен жүргені үшін Салық кодексінің 461-бабына сәйкес жинау көзделген.

Ауыр салмақты жүктерді тасымалдау үшін арнайы рұқсат алу қажет.

ГАБАРИТТЕР БОЙЫНША ШЕКТЕУЛЕР

1) рұқсат етілген ұзындығы, м:
жеке автокөлік құралдары:
М1, N және О (тіркеме) санаттары 12,0;
М2 және М3 санаттары 13,5;
м2 және М3 санаттарындағы екі осьтен көп 15,0;
18,75 тіркемесі бар М2 және М3 санаттары;
М2 және М3 санаттарындағы біріктірілген автобустар 18,75;
тартқыш және жартылай тіркеме құрамындағы автопоездар 16,5;
тартқыш және тіркеме құрамындағы автопоездар 20,0;
автопоездар, конструкциясы мен мақсаты бойынша арнайы
тасымалдауға ірі көлемді және
(немесе) ауыр салмақты жүктер 20,0.

2) рұқсат етілген ені, м:
барлық автокөлік құралдары 2,55;
автокөлік құралдарының изотермиялық шанақтары 2,6;

3) рұқсат етілген биіктігі, м:
барлық автокөлік құралдары 4,0.

Көлік құралдарының иелері үшін габаритті асырғаны үшін алынатын алым
Жүк көлік құралдарының иелеріне габариттік параметрлерден асатын машинамен жол бойымен жүргені үшін Салық кодексінің 461-бабына сәйкес жинау көзделген.

Ірі көлемді жүктерді тасымалдау үшін арнайы рұқсат алу қажет.

САЛМАҒЫ БОЙЫНША ШЕКТЕУЛЕР

Автокөлік құралдарының рұқсат етілген салмағы төменде келтірілген мәндерден аспауы тиіс (тоннамен):

1) жеке автокөлік құралдары:
М, n және О санаттарының (тіркеме):
екі осьті 18,0;
үш осьті (М3 санатындағы біріктірілген автобустарды қоспағанда) 25,0;
үш осьті жалғыз автокөлік құралдары үшін жетекші осьтер екі дөңгелектермен жарақталған және әрбір оське түсетін жүктеме 9,5 тоннадан аспаған жағдайда жүктемені 1 тоннаға арттыруға жол беріледі;
ірі көлемді және (немесе) ауыр салмақты жүктерді тасымалдауға арналған конструкциясы мен мақсаты бойынша үш осьті тіркеме және (немесе) жартылай тіркеме үшін осьтік массалардың (ось топтары) рұқсат етілген сомасынан аспауы тиіс);
төрт осьті, оның ішінде екі басқарылатын осьтері бар 32,0;
бес осьті 38,0;
алты және одан да көп осьтері бар 44,0;

2) тартқыш және жартылай тіркеме құрамындағы автопоездар:
үш білікті 28,0;
төрт осьті 36,0;
төрт осьті автопоездар үшін екі осьті тартқыштың рұқсат етілген массасы 18 тоннадан аспайтын және біліктердің арасындағы 1,8 метр және одан астам ара қашықтық кезінде жартылай тіркеменің Қос осіне қосарланған жүктеме 19 тонна болған жағдайда, тартқыштың жетекші осьтері екі осьті дөңгелектермен және әуе немесе оған балама аспамен жарақтандырылған жағдайда массаның 2 тоннаға асуына жол беріледі.;
бес және одан да көп осьтермен 40,0;
ірі көлемді және (немесе) ауыр салмақты жүктерді тасымалдауға арналған конструкциясы мен мақсаты бойынша автопоездар үшін жеке автокөлік құралдарының рұқсат етілген массаларының сомасынан аспауы тиіс.

3) тартқыш пен тіркеме құрамындағы автопоездар:
үш білікті 28,0;
төрт осьті 36,0;
бес және одан көп осьтермен 44,0.
ірі көлемді және (немесе) ауыр салмақты жүктерді тасымалдауға арналған конструкциясы мен мақсаты бойынша автопоездар үшін жеке автокөлік құралдарының рұқсат етілген массаларының сомасынан аспауы тиіс.