Автомобиль жолдарын орташа және күрделі жөндеу

Автомобиль жолының жабынын ауыстыру немесе жаңарту бойынша жұмыстар орташа жөндеу деп саналады. Күрделі жөндеу - автомобиль жолының негізін және жабынын ауыстыру бойынша жұмыстар. Орташа жөндеуге арналған норматив бойынша жөндеуаралық мерзім 5 жылды, күрделі жөндеуге - 10 жылды құрайды. Жөндеу аралық мерзімді ұлғайту бойынша жаңа технологиялар бар, Технология бөлімін қараңыз. 

Ескертпе: 2020 жыл

Ескертпе: 2020 жыл

Ескертпе: 2020 жыл

Ескертпе: 2020 жыл